Polityka prywatności www.fitshaker.pl

Niniejsza polityka bezpieczeństwa określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od kontrahentów przez stronę internetową www.fitshaker.pl

1. Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych osobowych jest Fitchoice.eu Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Krakowskiej 81, 30-698 Lusina, NIP 6772375625, KRS 0000474364, (zwana dalej ADO).
2. Wszelkie dane osobowe gromadzone na stronie: fitshaker.pl są objęte tajemnicą. ADO dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia
poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych przez Kontrahentów, które przetwarza, używa lub przechowuje na stronie. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Cele przetwarzania danych przez ADO wraz z podstawami prawnymi:

Formularz kontaktowy– w celu kontaktu z nami poprzez formularz umieszczony na stronie przetwarzamy dane osobowe takie jak:
Imię i nazwisko Adres e-mail Numer telefonu

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a
RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy;

1. Formularz zamówienia – w celu procedowania zamówień/realizacji umowy zgodnie z profilem naszej działalności przetwarzamy dane osobowe takie jak:
Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu
Pełna nazwa firmy
Adres zamieszkania lub adres siedziby Numer NIP
Numer zamówienia
Adres dostawy (w zależności od wybranego przez sposobu dostawy zamówienia (np. Kurier), dane te zostaną przekazane firmie transportowej w celu zrealizowania zamówienia).
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a
RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy;
1. Powiadomienia e-mail o komunikatach w panelu klienta – w celu procedowania zamówień/realizacji umowy przetwarzamy dane osobowe takie jak:

Imię i nazwisko Adres e-mail Numer zamówienia

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem ADO realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest informowanie klienta o czynnościach związanych z realizacją zamówienia).

Faktury VAT – w celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, przetwarzamy takie dane osobowe, jak: Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu
Pełna nazwa firmy
Adres zamieszkania lub adres siedziby Numer NIP
Numer zamówienia

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa;

Korespondencje e-mail: informacje handlowe i marketingowe dotyczące naszych usług własnych (tylko w przypadku wyrażonej zgody)- w celu promowania naszych produktów przetwarzamy takie dane osobowe jak: Adres email

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.
Ewidencja związana z RODO – w celu tworzenia rejestrów i ewidencji, w tym np. rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
Adres e-mail
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez ADO z obowiązków wynikających z prawa; po drugie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem ADO realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO)
Badanie i analiza aktywności na stronie internetowej- w celu analitycznym przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
Data i godzina odwiedzin strony Rodzaj systemu operacyjnego Przybliżona lokalizacja
Rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony
Czas spędzony na stronie
Odwiedzone podstrony

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem ADO realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest poznanie aktywności klientów na stronie internetowej);
Administrowanie stroną internetową– w celu administrowania stroną
przetwarzamy takie dane osobowe jak:
Adres IP
Data i czas serwera
Informacje o przeglądarce internetowej
Informacje o systemie operacyjnym

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem ADO realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest administrowanie stroną internetową);

3. Pliki cookies

1. Nasza witryna: fitshaker.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza
3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na
4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Fitchoice.eu w celu optymalizacji działań.
5. Pliki cookies mogą być również używane przez serwisy, do których odwołujemy się na naszej witrynie takie jak (Facebook, Instagram). Używanie plików cookies przez serwisy wymienione powyżej, podlegają innej, polityce prywatności, przez nich stosowanej.
6. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Zmieniając odpowiednio ustawienia przeglądarki można zablokować automatyczną obsługę plików „cookies” bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o obsłudze „cookies” znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej.
7. Należy mieć na uwadze, że ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności strony

4. Prawo wycofania zgody
Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych; sprostowania danych osobowych; usunięcia danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; przenoszenia danych osobowych przez kontakt z ADO firmy Fitchoice.eu Sp. z o.o. który jest do Państwa dyspozycji pod adresem mailowym: admindanych@fitshaker.pl

5. Okres przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe przetwarzamy przez okres:
Procedowanie zamówienia/trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
3 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie);
5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO lub do celów marketingowych;
do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.

6. Kontakt z naszym Administratorem Danych
Pytania dotyczące niniejszej Polityki bezpieczeństwa prosimy przesyłać drogą mailową na adres: admindanych@fitshaker.pl lub pocztą tradycyjną na adres Fitchoice.eu Sp. z o.o. ul. Snycerska 34/28, 30-817 Kraków.

7. Prawo do wniesienia skargi
Jeżeli uważają Państwo, że przekazane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018